Veilig venlo:
Collectieve beveiliging
in een publieke ruimte

Op het bedrijventerrein is collectieve beveiliging ingericht met een camerasysteem en preventieve surveillanceritten. Bij toegangswegen naar het bedrijventerrein staan kentekencamera’s (ANPR). Deze registreren kentekens van in- en uit rijdende voertuigen en zijn gekoppeld aan informatie van diverse databases. Op deze manier is vroegtijdige signalering mogelijk.

Eventuele meldingen (‘hits’) worden binnen enkele seconden gemeld aan de alarmcentrale van Intergarde. Ook is het bedrijventerrein opgedeeld in verschillende compartimenten waarin camera’s staan. Deze camera’s kunnen 360 graden draaien en inzoomen en worden gebruikt voor videosurveillance. Bij een alarmmelding vanuit een Particuliere Alarm Centrale (PAC) van een ondernemer worden deze door de meldkamer van Intergarde geactiveerd en kan de centralist in de meldkamer live meekijken binnen het compartiment. Zo wordt de surveillant op de weg adequaat aangestuurd waardoor aanzienlijke tijdwinst wordt behaald. In geval van een geverifieerde melding na een incident, zoals bijvoorbeeld een inbraak, kan ‘Live View’ ingeschakeld worden en kan de meldkamer van de Politie live-beelden van de meldkamer volgen. Alle beelden worden 24/7 gedurende 7 dagen opgeslagen. Lees meer over het beleid van het opvragen van de camerabeelden. Voor deelname van Veilig Venlo vragen wij een bijdrage. Bekijk onze tarieven voor meer informatie.

Voordelen van veilig venlo

icon-Dome

360 graden camera’s voor videosurveillance

icon-ANPR

ANPR camera’s voor kentenregistratie

Group 6

Gratis keyholding en 1 jaar gratis aansluiting op PAC

Group 6

Korting op uw verzekering (minstens 10%)

Beveiliging van privaat perceel

Vanuit het KVO-B traject worden ondernemers geattendeerd op veiligheid op het bedrijventerrein zelf én beveiliging van het private perceel. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op goede perceel-afzetting, correcte verlichting, brandveiligheid of groenonderhoud. Maar ook zaken zoals openbaar vervoer, bereikbaarheid voor fietsers en parkeerproblematiek van vrachtwagens komen ter sprake. Jaarlijks wordt er met alle betrokken partijen een dag- en avondschouw gehouden.

Beveiliging van het bedrijfspand

Veel bedrijfspanden zijn voorzien van interne beveiliging zoals een inbraakinstallatie. De doormelding van de inbraakinstallatie naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) zorgt voor een snelle opvolging in geval van een alarmmelding. De PAC waarbij u bent aangesloten kan worden gekoppeld aan de PAC van Intergarde. Hiervoor is het belangrijk dat de centralisten over de juiste gegevens beschikken in geval van een alarm. Nog beter is het als u de bestaande inbraakinstallatie rechtstreeks laat doormelden naar de PAC van Intergarde, dit om tijdwinst te behalen en communicatie te verbeteren.

Hoe we dit waarborgen

Het is van belang dat daar waar we collectieve beveiliging uitvoeren op het bedrijventerrein we dit helder, duidelijk en compleet communiceren. Alle camerapalen hebben een sticker met daarop het mastnummer en telefoonnummer. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

Daarnaast wordt er gebiedsmarkering geplaatst op Trade Port Noord. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Vereniging Ondernemend Venlo en Parkmanagement willen dezelfde stijl toepassen op de bedrijventerreinen Noorderpoort en de overige Trade Ports.

Stichting Veilig Venlo en gemeente Venlo hebben een convenant gesloten om camerabewaking op de openbare weg door private partijen mogelijk te maken. Het convenant heeft betrekking op alle bedrijventerreinen in de Gemeente Venlo.

De zorg voor veiligheid is de afgelopen jaren steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bestuur en politie werken steeds meer samen met burgers en bedrijven om de veiligheidszorg gezamenlijk vorm te geven. Ook in Venlo werkt de politie nauw samen met de gemeente, bedrijven en burgers. Op de Venlose bedrijventerreinen is die samenwerking goed zichtbaar. Camera’s van onze alarmcentrale waken over de terreinen. Surveillancevoertuigen van Intergarde houden een oogje in het zeil en de betrokken wijkagenten monitoren de veiligheidssituatie voortdurend. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een verdachte situatie dan schakelt Intergarde snel met de politie.

De politie deelt haar kennis over het voorkomen van misdrijven graag. Bedrijven kunnen tal van preventiemaatregelen treffen om de kans op inbraak aanzienlijk te verlagen. Beter zicht vanaf de openbare weg op een bedrijf bijvoorbeeld, maar ook goedgekeurd hang- en sluitwerk en zichtbare maatregelen als alarminstallaties helpen om mogelijke inbrekers ervan te weerhouden hun slag te slaan.

  1. 360 graden camera ten behoeve van videosurveillance te bedienen vanuit de Video Toezicht Centrale (VTC).
  2. ANPR camera. Deze registreert kentekens van in- en uit rijdende voertuigen.
  3. Nachtelijke surveillance door de surveillanten van Intergarde.
  4. Tijdens weekenden en op feestdagen is deze ook overdag actief.

Veilig Venlo zorgt voor voorlichting en houdt middels digitaal kanaal ondernemers op de hoogte.

  1. Bij een incidentmelding gaat de surveillant van Intergarde zo snel mogelijk ter plaatse.
  2. Bij een geverifieerde incidentmelding wordt snel en met de juiste informatie de politie ingeschakeld.
  3. Indien de ernst van de situatie hier om vraagt, kan de video toezicht centrale direct de politie inschakelen en blijven informeren aan de hand van de camerabeelden.

Tijdens en na het incident kunnen de centralisten de live camera’s aansturen en gebruiken. Deze camera’s en de kentekeninformatie uit de ANPR kunnen real time worden gedeeld met de politie.

Aangesloten
bedrijventerreinen