Prijzen en tarieven

De totale exploitatiekosten van het project worden via een verdeelsleutel door de deelnemende bedrijven betaald. Bij het vaststellen van de verdeelsleutel houden we rekening met de volgende bepalende factoren:

– Terreinoppervlakte in m²
– Aantal personeelsleden
– Waarde van goederen, inventaris en machines
– Attractiviteit van goederen, inventaris en machines
– Specifieke ligging van het bedrijf

Aan deze factoren worden risicopunten toegekend op basis waarvan een bedrijf wordt ingedeeld in één van de clusters hier beneden afgebeeld.

Niet verplichte deelname clusterindeling

Cluster Maandelijkse bijdrage (excl. BTW)
Cluster 1 € 150,-
Cluster 2 € 295,-
Cluster 3 € 460,-
Cluster 4 € 735,-
Cluster 5 € 955,-

Wanneer u key-holding afneemt bij Intergarde en deze niet via Veilig Venlo wilt laten lopen, ontvangt u van ons een aangepast tarief.

Voordelen van veilig venlo

icon-Dome

360 graden camera’s voor videosurveillance

icon-ANPR

ANPR camera’s voor kentenregistratie

Group 6

Gratis keyholding en 1 jaar gratis aansluiting op PAC

Group 6

Korting op uw verzekering (minstens 10%)