Privacyverklaring

Privacy Statement B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport in het kader van de uitvoering van het project Veilig Venlo

Het Ontwikkelbedrijf is de uitvoerder van het project Veilig Venlo. Voor de uitvoering van dit project, verwerken wij persoonsgegevens. Indien er alsnog vragen zijn over dit privacy statement of de verwerking van uw persoonsgegevens, leest u onderaan dit privacy statement hoe u contact met ons kunt opnemen.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en onze dienstverleners. Deze gegevens worden verwerkt inzake overeenkomsten, administratieve verwerking, transacties, nieuwsbrieven en sitebezoeken. Tevens worden er in het kader van het project beveiligingscamera’s geplaatst in het openbaar gebied.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
1. Gegevens om contact met u te houden zoals e-mail adres en telefoonnummer;
2. Gegevens om een overeenkomst op te kunnen stellen en administratieve handelingen in het verlengde hiervan te kunnen verrichten;
3. In de openbare ruimte zijn beveiligingscamera’s geplaatst, die uitgelezen worden in samenwerking met de politie, indien er beelden opgevraagd worden;
4. Gegevens van u wanneer u van onze website (of andere digitale diensten) gebruik maakt.

Deze gegevens worden allemaal bewaard in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor medewerkers die ook daadwerkelijk met deze gegevens moeten werken. Uw gegevens zijn op deze manier goed beschermd.

Hoe komen we aan deze gegevens?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er een aantal grondslagen opgesteld. Hieronder laten we weten aan welke grondslagen wij voldoen voor de rechtmatige gegevensverwerking.

Toestemming
U heeft toestemming gegeven dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze toestemming is bijvoorbeeld gegeven toen u zich heeft aangemeld voor onze nieuwbrief waarbij u uw e-mail adres heeft achtergelaten, of bijvoorbeeld uw visitekaartje aan een van onze werknemers heeft afgegeven, voor commerciële doeleinden of de intentie tot het sluiten van een overeenkomst.

Uitvoering van een overeenkomst
We verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst hebben we NAW-gegevens nodig, die in ons systeem staan. Deze grondslag is alleen van toepassing indien het verwerken van persoonsgegevens hier noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
Het kan voorkomen dat we bepaalde gegevens van u moeten verwerken voor de uitvoering van bijvoorbeeld de belastingwet. Indien dit het geval is dat verwerken we deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting. We houden ons in dat geval uiteraard aan alle eisen die uit de wet voortvloeien.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen gegeven verwerken indien de
a) een gerechtvaardigd belang hebben,
b) de verwerking noodzakelijk is om dit gerechtvaardigde belang te behartigen en
c) we hebben een afweging gemaakt tussen onze belangen en u, waarvan wij persoonsgegevens verwerken. De gegevens van de camera’s verwerken wij middels de grondslag gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dat het doel waarvoor we de gegevens verkregen hebben. Na deze termijn bewaren we gegevens voor een redelijke termijn van één jaar. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen wij uw gegevens verwijderen. Camerabeelden bewaren we, volgens de wet, maximaal vier weken. Indien er een strafbaar feit gepleegd is mogen we deze gegevens langer bewaren. Dit zal altijd in samenspraak met de politie geschieden.

Geven we persoonsgegevens door?
De gegevens van uw bedrijf zetten we door naar de beveiligingsbedrijven waar we mee samenwerken. De beveiligingsbedrijven hebben uw gegevens nodig voor het uitvoeren van de diensten. We werken nauw samen met deze beveiligingsbedrijven. Een derde partij krijgt van ons alleen een opdracht indien ze aan kunnen tonen dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen voor persoonsgegeven en er geheimhouding wordt gegarandeerd.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van een website op een apparaat worden opgeslagen.

Wij maken gebruik van twee soorten cookies:
– Functionele cookies. Dit zijn cookies om de website beter te laten functioneren. Hier is op grond van de wet geen toestemming van de bezoeker voor vereist.
– Analytische cookies. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bijhouden. Deze gegevens zorgen voor een beter gebruiksgemak van de website. Dit heeft weinig gevolgen voor uw privacy.

Cookies worden automatisch geaccepteerd. U kunt er zelf voor kiezen om uw
browserinstellingen te wijzigen en zo desgewenst cookies niet te accepteren. Let wel, de gebruiksvriendelijkheid van de website gaat mogelijk achteruit indien u besluit om cookies niet te accepteren.

Welke rechten zijn er voor de personen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of een verzoek in te dienen deze gegevens te laten verwijderen. U kunt tevens de toestemming voor de verwerking van de gegevens door Veilig Venlo intrekken of bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Ook heeft u een recht tot gegevensoverdraging en kunt u een verzoek indienen dat de gegevensverwerking door Veilig Venlo beperkt wordt.

Waar kan ik terecht?
Indien u een vraag heeft of zich wilt beroepen op een van de bovenstaande rechten, kunt u contact via info@greenportvenlo.nl.

Dit document
Dit privacy statement kunnen wij altijd aanpassen naar de meest actuele situatie. De meest actuele versie van dit privacy statement vind je te allen tijde op www.veiligvenlo.nl.